מעסיקים מילואימניק ? ביטוח לאומי חייב לכם כסף

אם אתה מעסיק מילואמניקים, אז אתה כבר יודע שהביטוח הלאומי מחזיר לך את עלות השכר של העובד שיצא לשירות מילואים.

באמת?

קיבלת החזרים על מקדמות שכרו של העובד,
ואפילו קיבלת עבורו יתר, ובהם סכומים שנקבע בחוק שעליך להעביר לעובד (עבור ימי מילואים שאינם חופפים לימי העבודה, בעיקר כשמדובר על ימי שישי ושבת).

האם קיבלת על התשלומים שהפרשת עבורו לקרן הפיצויים והתמלוגים?
והחזר על התשלום ששילמת לקרן ההשתלמות שלו?

למרבה הצער ביטוח לאומי לא מחזיר לך על חלקים אלו… ואפילו שהחוק קובע את זכותך להחזרים וזאת מכח הוראות סעיף 284(א) לחוק הביטוח הלאומי.

אז עשיתי ניסיון ופניתי בשמו של מעסיק לביטוח הלאומי.

פירטתי בפניהם את ההוצאות שהמעסיק הוציא בפועל עבור עובדיו בזמן השירות במילואים למול התשלומים שהתקבלו כהחזר.


תשובת הביטוח הלאומי לא אחרה לבוא ולטענתם הם מחזירים רק לפי חישוב "ההכנסה החייבת בביטוח…"

במילים אחרות, החוק מחייב אותך להמשיך ולהפריש את מלוא עלויות המעביד, אך ביטוח לאומי מתכחשים לחובתם להחזיר את העלות לידיך, ולמרות הוראות החוק הקובעות את זכותך לקבל את כל עלויות המעביד.

בפועל נוצר פער בין עליות המעסיק לבין העלות שביטוח לאומי משלם למעסיק בפועל בעבור כל עובד שנעדר לצרכי מילואים.

מכירים מעסיק שנפגע, אשנח לעמוד לרשותו.