שפם על פרצופה של המונה ליזה – יצירה נגזרת ונגזרותיה

התמונה של הצייר לאונרדו דה וינצ'י מהמאה 16 נחשבת לאחת מייצירות המופת הקלאסיות הגדולה בכל הזמנים. ככזו היא נתנה השראה לאינספור אמנים ואנשי רוח.
הראשון, ומבין המוכרים, שיצר יצירה נגזרת לתמונה המפורסמת היה מרסל דושון שעיטר את פרצוף האישה בשפם וזקנקן.
לאחריו היו סלבאדור דלי שערך "דיוקן עצמי כמונה ליזה" ועוד רבים אחרים.

מהי יצירה נגזרת?

נניח שראיתם פסל מקורי שמאוד הרשים אתכם. לקחתם את כן הציור והתמקמתם למול הפסל ויצרתם ציור שמן שהוא העתק ויזואלי של הפסל. הנה – יצרתם יצירה נגזרת.
יצירה נגזרת, כשמה כן היא, "עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד." (סעיף 16 לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007).

הזכות לבצע יצירה הנגזרת היא בידיו של בעל היצירה המקורית (סעיף 11(6) לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007) ורק בתנאים מסויימים ניתן ליצור יצירה נגזרת ללא רשות מהיוצר.
הותרת הזכות לצור יצירה נגזרת בידי היוצר המקורי נועדה לאפשר לו שליטה על אופן ה"גזירה" מהיצירה המקורית. כמובן שהוא זכאי לתת רשות לכל מי שיחפוץ, ובתנאים שיחפוץ, לצור יצירה נגזרת, ככל והוא ירצה.
סיבה שניה לכך שמוענקת ליוצר הזכות לשלוט ביצירות הנגזרות הנה על מנת למנוע "דילול מוניטין" – כלומר, למנוע מצב בו היצירה הנגזרת תיוחס ליוצר ותפחית מהמוניטין שלו.

הכלים שניתנו בידי היוצר למניעה של יצירות נגזרות
אם יתגלה ליוצר שנעשה שימוש ביצירה שלו לשם יצירה נגזרת, בידיו כלים למנוע את הפצת היצירה הנגזרת, להחרים אותה ואף לקבל פיצויים על הנזקים שנגרמו לו בשל היצירה הנגזרת. ליוצר אפילו אפשרות לזכות בפיצויים מבלי שהוכיח כל נזק עד לגובה של 100,000 ש"ח!

מתי כן ניתן להשתמש ביצירה של מישהו אחר על מנת לצור יצירה נגזרת – וללא רשותו
  1. עשיית "שימוש הוגן" ביצירה (ס' 19 לחוק זכויות יוצרים) ובתוך כך, לצרכי מחקר, ביקורת וכיוצ"ב;
  2. "שימוש אגבי ביצירה" (ס' 22 לחוק זכויות יוצרים);
  3. יצירה נוספת של היוצר המקורי – גם אחרי שמכר את הזכויות ביצירה המקורית (ס' 27 לחוק זכויות יוצרים).
  4. לאחר שפקעה תקופת ההגנה על זכות היוצר המקורי.
בכל אופן זכות המוסרית של היוצר המקורי לאזכור שמו נותרת.

אין באמור לעייל להוות תחליף לייעוץ ספציפי ומחבר אתר זה אינו אחראי בגין כל הסתמכות על האמור לעיל ואין בו לחייבו.
האמור לעיל נכון למועד כתיבתו ובשים לב שהוראות הדין משתנות מפעם לפעם