העגונה ששוחררה מכבלי בתי הדין הרבניים

בשנת 2013 התקבלה החלטה אמיצה מאין כמותה בבית הדין הרבני – החלטה ששיחררה אישה מנישואין נגד רצונה. אתם מבינים, בעלה נפצע קשות ומצוי בתרדמת ממנה הוא אינו עתיד להתעורר. אלא שההלכה היהודית קובעת כללים ברורים שמאפשרים לאישה להתגרש – וזה לא אחד מהמקרים האלו.
הרכב הרבנים מצפת הבין שהמצב הזה לא אפשרי ולכן שיחרר את האישה מנישואיה. כמובן שהחלטה כזו הרגיזה רבנים אחרים וחיש קל הוגש ערעור לבית הדין הרבני הגדול. אבל המערער לא היה הבעל, אלא אדם פלוני שממש הפריע לו שהאישה תוכל לשוב ולהתחתן ולהמשיך את חייה.
היה מצופה מבית הדין הרבני הגדול שיקפוץ ויאמר מייד לאותו פלוני – אדון יקר, אין באפשרותך להצטרף לתיק שאתה לא צד לו – ובוודאי שלא בעניין כזה שהוא פרטי ורגיש.
MXLLS
פלא של ממש.  – בית הדין הרבני לא מנע את הגשת הערעור והתכוון לדון בו.
מיהרה האישה והגישה עתירה לבית המשפט העליון. מייד ניתן צו שמנע מבית הדין הרבני הגדול לדון בערעור וביום חמישי האחרון הסתיימו תלאותיה של העגונה וניתן צו קבוע בעניין זה.
אסיים בדברי הש' מלצר מפסק הדין:
"…ראוי שנוודא כי כבודה וחירותה של העותרת 1 יכובדו, ועל דרך של צו מוחלט – ייתם מסע תלאותיה."
חג חירות שמח!
לפסק הדין בבית המשפט העליון, בג"ץ 9261/16 לחץ כאן.