Entries by spsmanta

על פרטיות, רחפנים ועמק ססגון

על פניו הרחפן נראה תמים ובלתי מזיק והתוצאות בצילום מרהיבות. בהתאם זינקה הדרישה של השוק לזוויות הצילום שהרחפן מאפשר, ואתם הצלמים נענים לדרישת השוק. אבל שימוש לא נכון יכול להביא לתביעות משפטיות ולצרות

תביעת "ספאם" – מורה נבוכים

שוב התקשרו אליך מפרסמים וניסו למכור לך שרותים ומוצרים? והודעות הטקסט האלו שמנסות לשכנע אותך לקנות שירותים? הגש תביעה קטנה לפיצוי לפי חוק הספאם עכשיו!