תביעת "ספאם" – מורה נבוכים

שוב התקשרו אליך מפרסמים וניסו למכור לך שרותים ומוצרים? ספאם!

ולמה לעזאזל הגיעו אליך הודעות הטקסט האלו
שמנסות לשכנע אותך לקנות שירותים? ספאם!

רוצה לדעת איך מפסיקים את ההודעות המציקות האלו?

הגש תביעה קטנה עכשיו


מהי תביעת ספאם? התקציר

בעידן הטכנולוגי, שיווק ישיר וממוקד למכשירי התקשורת שלנו, טלפון ומחשב, הוא אפקטיבי ביותר למפרסמים אבל מביא איתו גם טרדה רבה למי שנחשף, כנגד רצונו, לשיווק ישיר כזה.

מהסיבה הזו בדיוק גובשו ותוקנות להוראות חוק התקשורת [בזק ושידורים], התשמ"ב-1982 בכוונה למנוע, על ידי הסדרה חוקית, את הפרסומות שמגיעות אלינו באמצעות שידורי בזק (טלפון ומחשב).

הגדיל המחוקק וקבע כי בית המשפט מוסמך להורות למפרסם לפצות את מי שקיבל את ההודעה על נזקיו ואף קבע שניתן לקבוע פיצוי של עד 1,000 ש"ח עבור כל הודעה שנשלחה אפילו שמקבל ההודעה לא ניזוק ו/או לא הוכיח שנגרם לו נזק בגלל קבלת ההודעה המפרסמת.


מהו דיוור שאינו כדין​

​הוראות סעיף 30א(א) לחוק הבזק קבעו והגדירו פרסומת כך:
"דבר פרסומת" – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה;

תעמולה הוגדרה בחוק כך:
"תעמולה" – הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות, למעט אם יש בה מסר פוליטי, ובכלל זה תעמולת בחירות;

ואילו האיסור הכללי שנקבע בחוק הנו כדלקמן:
"30א(ב). לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; …"


מהו דיוור כדין​

​ואלו היוצאים מהכלל המאפשרים דיוור פרסומות ותעמולה:

 • תעמולת פוליטית ותעמולת בחירות.
 • פניה חד פעמית בדואר אלקטרוני לשם הצעה להיכלל ברשימת דיוור.
 • פרסומת תעמולה או לקבלת תרומה בדואר אלקטרוני על ידי עמותה או חברה לתועלת הציבור.
 • הסכמה מפורשת של הנמען לקבלת דיוור פרסומות ותעמולה.
 • לנמען ניתנה אפשרות לסרב להיות ברשימת דיוור והוא לא השתמש בזכותו לסרב.
 • החוק לא חל על שירותי טלמרקטינג.

מהו "המפרסם" – ואת מי תובעים?

 • מי שהפרסומת / תעמולה מקדמת את עסקיו:
 • זה שאליו מפנה הדיוור – השם ו/או המען שלו מופיע בפרסום.
 • מי שמשווק או נושא את דבר הפרסומת

נרשמתי לאתר מסויים ופרטיי הועברו לאחר – האם זה מותר?
מותר למפרסם לו איפשרת לשלוח מסרים פירסומיים להעביר אליך מסרים רק באותו עניין שאישרת לו לשלוח פרסומים


פסיקה רלוונטית


אז מה צריך לעשות כדי להגיש תביעה?

 1. לוודא שההודעה שקיבלתם בדואר האלקטרוני או בטלפון היא באמת הודעה שאינה אסורה בדין.
 2. לאתר את החברה ששלחה את המסר או מי שמנסה למכור לכם שירות או מוצר. לפנות אליו בכתב ולדרוש שיסיר
 3. אותך מרשימת הדיוור וישלם פיצוי על מה שכבר שלח.
 4. למלא את טופס התביעה הקטנה שקישור שלו נמצא כאן: תביעה קטנה – ספאם]
 5. לצרף את כל הראיות שיש לכם. להדפיס אותם וגם את התביעה הקטנה.
 6. להיכנס לאתר של בתי המשפט תחת הלשונית "נט המשפט". להזדהות בתעודת הזהות שלכם ולפתוח הליך חדש.
 7. לסרוק ולצרף את התביעה עם הנספחים כולם.
 8. לשלם אגרה ולהגיש.
 9. לעקוב אחרי החלטות של בית המשפט לפי מספר התביעה שתקבלו בסיום הליך ההגשה. ההחלטות מופיעות באתר נט המשפט וניתן לקבל מידע גם במוקדם הטלפוני.
 10. אם נקבע דיון, להתייצב אליו עם כל חומר הראיות שלכם.
 11. להמתין לפסק דין.

הצלחתם?! יופי!! תכתבו לנו ותפרגנו!  לא הסתדרתם לבד?


צריכים להתגונן מפני תביעות ספאם?
צריכים יעוץ לאתר האינטרנט שלכם?
פנו אלינו לקבלת הצעת מחיר