כנגד ארבעה יוצרים

אחד יוצר חכם, אחד – רשע, אחד – תם,

והאחד – שאינו יודע לשאול


 

אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי.

הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.