מדריך להעסקה של קטינים בדוגמנות ומשחק

חייב תמונות של קטינים כדי למכור מוצר?

התינוק שלך הוא חומר ל"פרסומת"?

 אז המדריך הזה להעסקת קטינים בדוגמנות ומשחק

הוא בדיוק בשבילך


וביננו, אין על התמימות של קטינים כדי לשכנע את הציבור לקנות. 

אבל קטינים אסור להעסיק בכל עבודה – ולכן נקבעו כללים להעסקת קטינים בעבודות דוגמנות ומשחק.

אז תראו שאתם עומדים בתנאיי החוק ושהסדרתם בהסכם את התנאים להעסקת הקטין


מעל גיל 15 – ללא הגבלות מיוחדות

לפי חוק, ילד מעל לגיל 15 מותר להעסיק לפי חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 אך לא מתחת לגיל זה למעט בתנאים מסויימים.

הגיע אליכם ילד בן 15 ומעלה – ניתן להעסיקו לפי חוק עבודת הנוער הנ"ל , לשלם לו תגמול ולהפריש עבורו תשלומים לביטוח לאומי ככול עובד וכו'.


אבל אפשר גם בגיל מוקדם יותר

בשל הדרישה תוקנו תקנות עבודת נוער (העבדת ילד או תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) – התשנ"ט-1999 שהסדירו עבודת ילדים מגיל שנה אחת ועד גיל 15 בהופעה או בפרסומת. לשם העסקת ילד בגילאים הללו נדרשים כל התנאים הבאים:

 1. אין בהעסקת הקטין או בתוצרי העסקתו אלימות, עידוד לאלימות, שימוש בעירום או ברמזים מיניים או מסרים גזעניים;
 2. אין בהעסקה או בתוצרי ההעסקה עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון או הימורים (למעט הגרלות המותרות על פי חוק);
 3. מקום העסקה עומד בתנאים בטיחותיים ואחרים המתאימים לילד;
 4. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות; בתוך כך נדרש שיהיה מקום למנוחה וכי מספקים לילד שתיה במשך כל העבודה ובהפסקות, ובהעסקה של יותר משלוש שעות מספקים לילד ארוחה;
 5. העסקת הילד הנה בהתאם לתנאים בדבר שעות העבודה המרביות וההפסקות הקבועות תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999;
 6. המעסיק קיבל היתר להעסקת הקטין מהגורם המוסמך במשרד העבודה והרווחה. התנאים לקבלת ההיתר יפורטו להלן.
 7. בעל ההיתר דואג להסעת הילד להופעה, ובמידת הצורך ללינה של ילד שבתום ההופעה איננו יכול לחזור
  לביתו, בליווי הורה/בן משפחה בגיר אחר.
   
 8. בעל ההיתר מסר להורים ולילד, באמצעות ההורים, העתק מתקנות עבודת הנוער או תיווך להעבדת ילד
  בהופעה או בפרסומת, התשנ"ט-1999.

תנאים לקבלת היתר להעסקת קטינים מתחת לגיל 15

(סעיף 4(א) לתקנות)

 1. הסכמת הורי הילד,
 2. אישור רופא שבדק את הילד,
 3. עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הילד לומד, את עמדת הגננת – אם הילד בגן ילדים (בטופס המצורף).
 4. עמדת הילד, אם הוא בוגר דיו 

הפרטים ימולאו בטופס וישלחו לפי הפרטים המובאים בו.


השיקולים שיבחנו בעת מתן ההיתר

 1. משך העסקת הילד (חד פעמי או מתמשך) והשפעתה על מהלך החיים התקין של הילד.
 2. שעות העסקת הילד (ערב/בוקר).
 3. המצב הלימודי של הילד ויכולתו להשלים את חומר הלימוד שהחסיר.
 4. המצב האישי-חברתי של הילד.
 5. היכולת של גורמי החינוך (בית ספר, גן) לעזור לילד ולתמוך בו.

שיקולים כלפי מבקש ההיתר

 1. לא יינתן היתר אם המעסיק הורשע באחת העבירות שפורטו בתקנות, כגון: עבירת אלימות, עבירת מין עבירה נגד קטין או שבית משפט קבע שהמעסיק עבר עבירה כאמור;
 2. המעסיק הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו עליו עקב ביצוען, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סבור שיש חשש שהעסקת הילד על ידי המעסיק עשויה לפגוע בטובת הילד;
 3. המעסיק הפר חובה המוטלות עליו, לפי חוק, כלפי בני נוער, כגון: העסקה ללא אישור רפואי או בניגוד לאמור בו, העסקה ללא היתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, או בניגוד לתנאי היתר;
 4. נגד המעסיק הוגש כתב אישום על עבירה מסוגי העבירות שפורטו בתקנות, כגון: עבירת אלימות, עבירת מין או עבירה נגד קטין.

ניתן לשלול את ההיתר

 1. אם חל שינוי בהתנהלות הילד או ביכולתו להמשיך את מהלך חייו באופן תקין.
 2. אם נוצרו נסיבות בהם מקבל ההיתר לא היה מקבל את ההיתר מלכתחילה.

ואם הילד מתחת לגיל 8

 1. הורה / בן משפחה בגיר אחר של הילד יהיה נוכח בזמן העבדת הילד;
 2. הורה / בן המשפחה בגיר של אחד הילדים המשתתפים בעבודה יתלווה להסעה של הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה, גם אם ההסעה היא בשעות היום.

כן, גם אם הילד בן מתחת לשנה

הכלל הוא שאין להעסיק ילד מתחת לגיל שנה ושר הכלכלה לא ייתן היתר להעסקת ילד מתחת לגיל זה למעט בתנאים חריגים:

 1. ההעסקה היא למטרות חינוכיות או לימודיות;
 2. השתתפות הילד היא הכרחית לתוכן המופע/צילום;
 3. הסכמה פה אחד של הועדה המייעצת על מתן היתר ההעסקה ועל שעות העבודה המותרות, מועדי העבודה וההפסקות – והקפדה של המעסיק לכך. 

 


ואם לא מולאו התנאים שבחוק

לפקחי משרד העבודה והרווחה רשים לפעול באופן מנהלי לשלילת ההיתר, ביכולתם לקנוס את בעל ההיתר ואף לפעול באמצעות הגשת כתבי אישום כנגד המפרים.

 


כדאי גם לקרוא על מסיבת פורים, הצלם והפרסום המביך


רוצים לדעת עוד? 

אתם מוזמנים לצור עימנו קשר ולקבוע פגישת ייעוץ.


אשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה

האמור במדריך זה נכון למועד פרסומו

אין במדריך זה להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

העושה שימוש במדריך זה ללא ייעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד